917062688800 917062688800


Pushkar Tour Packages


Search Packages


Jaipur Ajmer Pushkar Tour

Duration : 1 Nights / 2 Days

Destination Covered : Ajmer, Jaipur, Pushkar

INR 5500

Per Person


Packages by City

Jaipur (3) New Delhi (2) Ajmer (2) Kufri (1) Bangkok (1) Pushkar (1) Leh Ladakh (1) Nashik (1) Katra (1) Port Blair (1) Manali (1) Goa City (1) Udaipur (1) Kathmandu (1) Jaisalmer (1) Gangtok (1) Bangalore (1) Shimla (1) Curepipe (1) Agra (1) View More