Pushkar Tour Packages


Search Packages


Jaipur Ajmer Pushkar Tour

Duration : 1 Nights / 2 Days

Destination Covered : Ajmer, Jaipur, Pushkar

INR 5500

Per Person


Packages by City

Jaipur (3) New Delhi (2) Ajmer (2) Manali (1) Goa City (1) Udaipur (1) Kathmandu (1) Jaisalmer (1) Gangtok (1) Bangalore (1) Shimla (1) Curepipe (1) Agra (1) Kufri (1) Bangkok (1) Pushkar (1) Leh Ladakh (1) Nashik (1) Katra (1) Port Blair (1) View More